Alüminyum

Alüminyum, kimyasal sembolü Al olan bir metaldir. Alüminyum, periyodik tablonun 13. grubunda yer alan bir elementtir. Atom numarası 13'tür. Alüminyum, hafif, dayanıklı, iletken ve paslanmaz bir metaldir. Bu özellikleri nedeniyle birçok endüstriyel uygulamada yaygın olarak kullanılır. Alüminyumun doğada bulunan en yaygın metallerden biri olmasına rağmen, saf formda nadiren bulunur çünkü oksijenle hemen reaksiyona girip oksit tabakası oluşturur. Bu oksit tabakası, alüminumu çevresel etkilerden koruyan bir koruyucu tabaka oluşturur. Alüminyum, genellikle alaşımlar halinde kullanılır. Özellikle alaşım yapılmış hali, dayanıklılığını ve özelliklerini arttırır. Alüminyum alaşımları, uçaklar, arabalar, bisikletler, içecek kutuları, mutfak eşyaları ve birçok endüstriyel uygulama için yaygın olarak kullanılır.

Bizden sonraki kuşaklara daha temiz bir dünya ve yeterli ham madde bırakmak tüm insanlığın görevidir. Bu temel anlayışla bağdaşan firmamız; 1998 yılından beri alüminyum piyasasında, Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde geniş bir yer teşkil etmektedir. 6 inch, 7 inch ve 8 inch olmak üzere 3 adet makinamız ile aylık 1500 ton kapasite ile tüm Türkiye’ye hizmet ağımız bulunmaktadır. Dürüst ve Güvenilir hizmet anlayışı ile müşteri potansiyelini maksimuma çıkartarak, firmamız kararlı bir büyüme sergilemiştir.

Alüminyum Çeşitleri

Alüminyum Profil

Alüminyum Profil

10x10x1 (mm) ile 200x200x3 (mm) arasındaki ölçülerde Alüminyum Profil üretimi yapmaktayız.

Alüminyum Kare

Alüminyun Kare

10x10 (mm) ile 130x130 (mm) arasındaki ölçülerde Alüminyum Kare üretimi yapmaktayız.

Alüminyum Lama

Alüminyun Lama

10x15 (mm) ile 250x60 (mm) ölçüleri arasında Alüminyum Lama üretimi yapmaktayız.

Alüminyum Altı Köşe

Alüminyun Altı Köşe

11 (mm) ile 70 (mm) arasındaki ölçülerde Alüminyum Altıköşe üretimi yapmaktayız.

Alüminyum Köşebent

Alüminyun Köşebent

10x10x1 (mm) ile 100x100x10 (mm) ölçüleri arasında Alüminyum Köşebent üretimi yapmaktayız.

Alüminyum Çubuk

Alüminyum Çubuk

11 (mm) ile 500(mm) arasındaki çaplarda Alüminyum Çubuk (Dolu) üretimi yapmaktayız.

Alüminyum Boru

Alüminyun Boru

6 mm - 230 mm Arası Dış Çap, 1 (mm) ile 35 (mm) Et Kalınlığı arasında Alüminyum Boru üretimi yapmaktayız.

Alüminyum Billet

Alüminyun Billet

Çap min. 152 (mm) ve max. 305 (mm), Boy 6000 (mm) ölçüleri arasında Alüminyum Billet üretimi yapmaktayız.

Bu alüminyum sınıfları (1050, 1060, 1100, 1145, 1200, 1230, 1350), mükemmel bir korozyon dayanımı, yüksek ısıl ve elektriksel iletkenlik, düşük mekanik özellikler ve üstün çalışma kabiliyetine göre karakterize edilmişlerdir. Dayanımdaki hafif artışlar gerinim sertleşmesi ile elde edilebilir. Demir ve slikon, bu konuda ana malzemelerdir.

Bu alüminyum sınıfları (2011, 2014, 2017, 2018, 2124, 2219, 2319, 2010, 2030, 2060, 2240, 2420), mekanik özelliklere eşdeğer veya biraz üstündeki ısıl işlem koşulları çözümleri ve bu düşük arbon çeliklerindeki optimum özellikleri elde etmek için ısıl işleme çözüm sağlamaktadır. Bazı durumlarda, ısıl işlemden çökelmeleri, diğer mekanik özellikleri arttırmak için kullanılır.Bu işlemler akma dayanımını -uzamadan kaynaklanan kayıplar, arttırmakta ve çekme dayanımının çok iyi olmamasına sebep olmaktadır. 2xxx alüminyum alaşım serileri, diğer alüminyum alaşımları kadar iyi bir korozyon direncine sahip değillerdir ve bu korozif koşullar altında tanecikler arası korozyona maruz kalabilirler. Bu serilerin iyi tarafları 150°C (300°F)'ye kadar olan sıcaklıklarda iyi bir dayanım göstermeleridir. Yalnız 2219 serisi bu durumun dışında olmakta ve kaynak edilebilirlik yönünden sınırlı tutulmaktadır ancak, bu serideki bazı alaşımlar üstün işlenebilme kabiliyetine sahiptirler. 2024 Alüminyum serisi, en yaygın alüminyum çeşidi olup, uçak tasarımında etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Bu seri (3003, 3004, 3105, 3830, 3850, A360, 3900), genellikle ısıl işlem göremez özelliktedir, fakat serinin yaklaşık 20%'si 1xxx serisine göre daha güçlü alüminyum alaşımları içermektedir. Çünkü sınırlı oranda manganaz yüzdesi (yaklaşık 1.5% seviyelerinde), alüminyuma etkin bir şekilde eklenmekte ve manganaz bazı alaşımlar için ana element olarak kullanılmaktadır.

Ana alaşım elementi olan slikon 4xxx serisi alaşımları (4032, 4043, 4145, 4643), belirli oranlarda (12%'ye kadar) eklenerek, erime oranını önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu sebeple, alüminyum-silikon alaşımları, erimesi ana metalin erimesinden daha düşük seviyede olan kaynak teli ve pirinç alaşımlarında, alüminyuma katılarak kullanılmaktadır. Bu alüminyum alaşımları, kayda değer miktarda kömür grisi renginde silicon içerdiğinden dolayı, mimari uygulamalarda talep edilmekte ve anot oksit kaplamasında kullanılmaktadır.

Ana alaşım elementi olarak kullanılan ve bu özelliğe sahip olan magnezyum veya manganaz elementi, yüksek dayanım ve sertlik gerektiren işlemleri makul kılmaktadır. Magnezyum, manganazdan sertlik bakımından önemli ölçüde daha etkindir - 0.8% Mg yaklaşık olarak 1.25% Mn ile eşdeğerdir - ve önemli ölçüde yüksek miktarlarda eklenebilmektedir. Bu serideki alüminyum alaşımları (5005, 5052, 5083, 5086, vb.), deniz koşullarında nispeten iyi bir korozyon dayanımı ve iyi bir kaynak edilebilirlik karakteristiklerine sahiptir. Ancak bu durum, yüksek magnezyum-alüminyum alaşımlarının sebep olabileceği, gerilme-korozyon çatlakları hassasiyetini önlemek adına, soğuk işlem miktarı ve izin verilen çalışma sıcaklıkları hassasiyetini önlemek (150°F) ile kısıtlanmıştır.

6xxx serisi alüminyum alaşımları (6013, 6060, 6061, 6063, 6082, 6463) yakaşık oranlarda gerekli formasyondaki Mg2Si (magnezyum silisit) magnezyum ve silikon içernekle, ısıl işlem görebilir hale gelmektedirler. 2xxx ve 7xxx alaşımları kadar dayanıklı olmamalarına rağmen, 6xxx serisi alaşımları iyi şekillendirilebilirlik, kaynak kabiliyeti, işlenebilirlik ve nispeten iyi bir korozyon direncine ile orta seviyede bir dayanıma sahiptir. Isıl-işlenebilen alüminyum sınıfları, T4 temper (ısıl işlem çözeltisi görmüş ancak ısıl işlem çökelmesi görmemiş) formuna gelebilir ve ısıl işlem çökelmesi T6 özelliklerini aldıktan sonra dayanımı arttırılabilimektedir.

1-8% miktarında ana alaşım elementi Çinko içeren ve küçük miktarda magnezyum ile bileşen 7xxx serisi alüminyum alaşımları (7075, 7050, 7049, 7100, 7110), ısıl işlenebilir ve yüksek dayanım gösterebilmektedirler.Ayrıca bakır ve krom gibi diğer elementler de genellikle az miktarlarda eklenebilmektedir. 7xxx serisi alaşımları uçak gövdesi yapımında, mobil ekipmanlarda ve diğer stresli ortamlarda kullanılmaktadırlar. Yüksek dayanımdaki 7xxx alüminyum alaşımları gerilme korozyon çatlaklarını azaltmakta ve hafifçe temperlenerek daha iyi koşullar olan; dayanım, korozyon rezistansı ve kopma dayanımı sağlayarak sık sık kullanılmaktadır.

8xxx serisi (8006; 8111; 8079; 850.0; 851.0; 852.0), 2xxx ve 7xxx serisinden ziyade, kullanılmak için ayrılmış alaşım elementlerinden oluşmaktadır. Demir ve nikel, elektriksel iletkenlikten önemli bir kayıp vermeden dayanımı arttırmakta ve 8017 gibi iyi iletken olan alaşımlar adına kullanılmaktadır. Alüminyum - lityum alaşımı 8090, ki kabul edilebilir bir yüksek dayanıma ve sertliğe sahiptir, havacılık uygulamalarında kullanılmaktadır. 8000 serisindeki alüminyum alaşımları Numara Tanımlama Sistemi A98XXX vs. 'ye karşılık gelmektedir.

Hizmet Verdiğimiz Sektörler

Ulaşım Sektörü
Ulaşım Sektörü

Alüminyum, ulaşım sektöründe önemli bir malzeme olarak kullanılmaktadır. Bu kullanımın bazı nedenleri şunlardır; Hafiflik, Dayanıklılık, Yüksek Mukavemet, Geri Dönüşüme Uygunluk, Termal İletkenlik, Estetik ve Tasarım Esnekliği gibi nedenlerle, alüminyum, ulaşım sektöründe geniş bir kullanım alanına sahiptir ve bu trendin gelecekte daha da artması beklenmektedir. Ulaşım araçları: Bisikletler, motosikletler, binek araçlar, kara araçları, deniz araçları, hava araçları ve trenler gibi taşıma araçlarında alüminyum yaygın olarak kullanılır.

Otomotiv Sektörü
Otomotiv Sektörü

Alüminyum; Hafiflik, Yüksek Mukavemet ve Dayanıklılık, Korozyon Direnci, Gelişmiş Yakıt Verimliliği, Dizayn Esnekliği, Geri Dönüşüm Kolaylığı gibi nedenlerden dolayı otomotiv endüstrisinde geniş bir şekilde kullanmaktadır. Araç ve yedek parça üreticileri, performansı artırmak, yakıt ekonomisini iyileştirmek, emisyonları azaltmak ve genel dayanıklılığı artırmak için alüminyumun avantajlarından yararlanmaktadır. Otomotiv endüstrisi: Alüminyum, araçların hafif olmasına katkıda bulunur, yakıt verimliliğini artırır ve dayanıklılığı artırır.

İnşaat Sektörü
İnşaat Sektörü

Alüminyum inşaat sektöründe , çeşitli avantajları nedeniyle önemli bir malzeme olarak kullanılmaktadır.Bu avantajlar arasında; Hafiflik ve Dayanıklılık, Korozyon Direnci, Düşük Bakım Maliyetleri, Geri Dönüşüme Uygunluk, Isı ve Elektrik İletkenliği, Estetik ve Tasarım Çeşitliliği, Yangına Karşı Direnç Alüminyumun inşaat sektöründe geniş bir kullanım alanına sahip olmasını sağlar. Yapısal elemanlardan cephe kaplamalarına, duvar panellerine, pencere ve kapı profillerinden, güneş enerjisi panellerine kadar birçok farklı uygulama alanında alüminyum yaygın olarak kullanılmaktadır.

Savunma Sanayi
Savunma Sanayi

Alüminyumun savunma sanayisinde önemi balistik koruma gibi bir kaç farklı faktöre dayanır. Alüminyumun savunma sanayide kullanıldığı alanlar, Uçak ve Uzay Teknolojisi, Elektronik Kaplamalar ve Kalkanlar, Uzun Menzilli Füzeler, Yüksek Hızlı Su Taşıtları, Gizlilik ve Taktik alanları olabilir. Alüminyum, enerji iletim hatlarında kullanılır. Bilgisayarlar, tabletler ve diğer elektronik cihazlarda yapısal bileşenlerde bulunabilir.
Her bir askeri uygulama alanında, özel gereksinimler ve tasarım hedefleri bulunur. Bu nedenle, alüminyumun savunma sanayisindeki kullanımının özel sebepleri, belirli bir uygulama veya projeye bağlı olarak değişebilir.

Havacılık Endüstrisi
Havacılık Endüstrisi

Alüminyumun havacılık endüstrisinde tercih edilmesinin birkaç spesifik özelliği bulunmaktadır. Bu özellikleri, Hafiflik, Yüksek Mukavemet ve Dayanıklılık, Korozyon Direnci, İşlenebilirlik, Yüksek Isı İletkenliği, Elektriksel İletkenlik, Geniş Malzeme Aralığı ve Çeşitliliği, Düşük Yoğunluk ve Yüksek Mukavemet Dengesi, Direnç ve Yorulma Özellikleri olarak sıralamak mümkündür. Bu faktörler, havacılık endüstrisinde alüminyumun kullanılmasının daha derinlemesine anlaşılmasına katkıda bulunan özellikleridir. Ancak, havacılık endüstrisi sürekli olarak yeni malzeme teknolojilerini keşfetmekte ve uygulamaktadır, bu nedenle gelecekte farklı malzemelerin kullanımı da artabilir. Havacılık endüstrisi: Uçak gövdeleri, kanatlar ve diğer bileşenlerde alüminyum alaşımları kullanılır.

Silah Sanayi
Silah Sanayi

Silah sanayisinde alüminyumun yeri ve önemi birkaç farklı açıdan ele alınabilir: Hafiflik ve Dayanıklılık: Alüminyum, hafif olmasına rağmen yüksek mukavemet özelliklerine sahip bir metaldir. Bu özellikleri, silahların taşınabilirliği ve kullanımı için önemlidir. Hafif malzemeler, askeri teçhizatın taşınabilirliğini artırabilir ve askeri personel için daha kullanışlı hale getirebilir. Korozyon Direnci: Alüminyum, doğal olarak korozif etkenlere karşı dirençlidir. Bu özellik, silahların uzun ömürlü olmasını ve zorlu çevresel koşullara dayanıklı olmasını sağlar. İmalat Kolaylığı: Alüminyum, işlenmesi ve şekillendirilmesi kolay bir malzemedir. Bu özellik, silah tasarımında ve üretiminde esneklik sağlar. Karmaşık tasarımların yapılmasına ve özel ihtiyaçlara uygun parçaların üretilmesine olanak tanır.

Yedek Parça Endüstrisi
Yedek Parça Endüstrisi

Yedek parça endüstrisinde alüminyum, birçok farklı uygulamada geniş bir kullanım alanına sahiptir. İşte alüminyumun yedek parça endüstrisindeki bazı önemli rolleri: Hafiflik ve Dayanıklılık: Alüminyum, hafif olmasına rağmen yüksek mukavemet özelliklerine sahiptir. Bu nedenle, otomotiv endüstrisi gibi sektörlerde, alüminyum yedek parçalar aracın genel ağırlığını azaltabilir ve yakıt verimliliğini artırabilir. İmalat Kolaylığı: Alüminyum, işlenmesi, dökülmesi ve şekillendirilmesi kolay bir malzemedir. Bu, özel tasarımlı yedek parçaların hızlı ve maliyet etkin bir şekilde üretilmesine olanak tanır. Termal İletkenlik: Alüminyum, iyi bir termal iletkenliğe sahiptir. Bu özellik, özellikle ısı transferi önemli olan uygulamalarda kullanılan yedek parçalarda avantajlı olabilir.

Makina Sanayi
Makina Sanayi

Alüminyum, makinelerin tasarımında ve üretiminde geniş bir kullanım alanına sahip olan hafif, dayanıklı ve işlenebilir bir malzemedir. İşte alüminyumun makina sanayisindeki bazı önemli uygulama alanları: Makina Gövdeleri ve Şasileri: Alüminyum, makina gövdeleri ve şasilerinde yaygın olarak kullanılır. Bu, makinelerin genel ağırlığını azaltabilir, taşınabilirliği artırabilir ve dayanıklılık sağlayabilir. Elektrik ve Elektronik Bileşenler: Alüminyum, elektrikli motorların ve jeneratörlerin rotorlarında kullanılabilir. Ayrıca elektronik kabinler, radyatörler ve soğutma sistemleri gibi bileşenlerde de tercih edilir.

Sarıoğlu Alüminyum Fabrika Resimleri

Sarıoğlu Alüminyum Sarıoğlu Alüminyum Sarıoğlu Alüminyum Sarıoğlu Alüminyum Sarıoğlu Alüminyum Sarıoğlu Alüminyum Sarıoğlu Alüminyum Sarıoğlu Alüminyum Sarıoğlu Alüminyum Sarıoğlu Alüminyum Sarıoğlu Alüminyum Sarıoğlu Alüminyum

444 48 27